Vol840女神Cherry樱桃酱白色轻透连衣短裙黑色镂空情趣内衣诱惑写真72P樱桃酱画语界

Vol840女神Cherry樱桃酱白色轻透连衣短裙黑色镂空情趣内衣诱惑写真72P樱桃酱画语界

故称之曰太阳,至尊无二之意也。 平人不脱肛者,风木之气生升不已民。

总之,阴阳理明,法自我立,药自我施,不无妙处也。因内伤而致者,或饮食伤中,颧大吐后,或大泻后,或久病后,或偶受外邪,发散太过,或偶停滞,消导克伐太过,积之既久,元气日微,虚极而生抽掣。

总之正气生人,邪气死人,用养阴等法,皆为阳证邪火立说,而非为阴气上腾之阴火立说。 [眉批]知其要者,一言而终,不知其要者,流散无穷。

但大热大休一条,审察其人烦燥饮冷有神者,以调胃承气治之。 又以丹皮之苦寒助之,更经苓、泽利水,使阴邪由下而出,[眉批]孰知五味下喉,其气味立刻周遍,呼吸立刻上下交通,何待此。

至于坏证,如灰黑平塌不起,空壳,无脓者,真元之气衰也。苟能脉气和平,即有生机。

若扶其阳,则阳愈旺而阴愈消,每每酿出亢龙有悔之候,不可不知。病人或八九日,发热不退,气粗身轻,脉健,狂叫,目无亲疏,弃衣奔走。

Leave a Reply